Natuurlijk Texel

Wie Texel zegt, zegt natuur. En wat voor natuur. Kilometers goudgeel zandstrand, duinen, bossen, weilanden, het ongerepte wad. Hier kom je helemaal tot rust. En vind je prachtige plekjes – een perfecte achtergrond voor romantiek.

Natuur op het eiland

De natuur op het eiland is bijzonder. Er komen planten en dieren voor die uniek zijn voor Nederland en zelfs Europa. Het is dan ook niet gek dat een groot deel van Texel tot natuurgebied of natuurmonument is verklaard. Zo is het hele duingebied aan de westkant van het eiland een nationaal park: Duinen van Texel.

Kracht van de elementen

Op Texel voel je de kracht van de elementen. En je ziet het terug in de natuur. De Slufter, gelegen tussen de duinen bij De Koog en het Eierland, is een gebied dat is ontstaan doordat de onstuitbare zee het land overstroomde. De combinatie van zout en zoet water zorgt voor flora en fauna die je elders niet ziet. Er groeit lamsoor en kweldergras en zeldzame vogels, zoals de lepelaar en de blauwe reiger, komen er graag foerageren.

De Hoge Berg

Texel heeft echt alles, zelfs een berg! In elk geval in naam. De Hoge Berg – met het enige insectenreservaat in Nederland – ligt ruim vijftien meter boven NAP en is ontstaan in de ijstijd. Ook op een andere manier herinnert de berg aan gebeurtenissen uit vroeger tijden: ten westen van de heuvel liggen op een erebegraafplaats de Georgiërs begraven die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog.

Andere overblijfselen die het Texelse landschap nog altijd sieren en zo eigen maken zijn de stolpboerderijen, schapenboeten en tuinwallen.

Prachtige plaatjes

Uniek op Texel zijn de miljoenen wilde orchideeën, die over het hele eiland – tot aan de berm toe – groeien en prachtig bloeien. Minstens zo’n mooi gezicht zijn de lammetjes die elk voorjaar massaal door de weilanden dartelen. Op Texel hebben schapen alle ruimte om rond te grazen. Dat levert prachtige plaatjes op. Er zijn ook zelfs speciale routes over het eiland die fietsers en wandelaars in het voorjaar langs alle lammetjes leidt.

Texel een paradijs

Voor iedereen die van vogels houdt, is Texel een paradijs (en voor de vogels zelf natuurlijk ook). Heel veel trekvogels strijken graag neer op het voedselrijke eiland. Om te foerageren, maar ook om te broeden. Op het hele eiland zijn plekken ingericht waar de vogels in alle stilte gade geslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in de oude polder Waal en Burg, het buitendijkse kweldergebied De Schorren, waar vooral lepelaars graag hun nest maken, of het toepasselijk genaamde krekengebied Utopia, met zijn eilandjes en waterpartijen. Daar zijn bijzondere vogels te vinden als de kleine karekiet, het baardmannetje en de bruine kiekendief, rotganzen en smienten.

Als je wat tijd hebt, is wandelen of fietsen over het eiland een genot. Overal zijn paden waarop je je heerlijk kunt verliezen. Of nou ja, de routes staan overal goed aangegeven, zodat je altijd weer veilig terugkomt. Texel heeft een uitgebreid fietsroutenetwerk, dat leidt langs alle mooie plekjes op het eiland.

Een mooi resultaat van samenwerking tussen natuur en mens zijn de bossen op Texel. De dennenbomen zijn aangeplant, voor de productie van hout. Later kwamen er ook loofbomen bij. Nu is het groen niet meer weg te denken uit het Texelse landschap. Het brengt sfeer en luwte en biedt onderkomen aan planten, dieren én mensen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.